POLSKIE TOWARZYSTWO WĘGLOWE

Rozwijamy naukę, wspieramy przemysł, kształtujemy przyszłość

Elektrochemia


Elektrochemia – dział chemii fizycznej, zajmujący się badaniem elektrycznych aspektów reakcji chemicznych, a także w mniejszym stopniu własnościami elektrycznymi związków chemicznych.

Przedmiotem jej badań są m.in. procesy chemiczne towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego przez elektrolit, którymi są stopy i roztwory związków chemicznych zdolnych do dysocjacji elektrolitycznej.

Główne obszary badawcze elektrochemii:

  • teorie elektrolitów (roztworów jonowych);
  • procesy transportu w roztworach elektrolitów;
  • różnice potencjałów elektrycznych na granicach faz (w tym potencjały elektrodowe);
  • ogniwa elektrochemiczne (galwaniczne i elektrolityczne);
  • mechanizmy i kinetyka procesów elektrodowych.
Date: October 31st at 1:59am

PREVIOUS NEXT