POLSKIE TOWARZYSTWO WĘGLOWE

Rozwijamy naukę, wspieramy przemysł, kształtujemy przyszłość

Nośniki katalizatorów


Pt

Poszukiwanie zależności pomiędzy strukturą i aktywnością – badania eksperymentalne modelowych układów nanocząstek katalitycznych

W Laboratorium Badania Materiałów Politechniki Śląskiej realizowane są badania eksperymentalne modelowych układów nanocząstek katalitycznych. Jednym z głównych wyzw...

Read more

Węglowy Tranzystor


tranzystor

Węglowy tranzystor polowy bramkowany elektrolitycznie jako czujnik i interfejs bioelektroniczny

W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podjęto badania nad konstrukcją tranzystorów polowych bramkowanych elektrolitycznie (SGFET), w których kanał przewodzący wykonany j...

Read more