POLSKIE TOWARZYSTWO WĘGLOWE

Rozwijamy naukę, wspieramy przemysł, kształtujemy przyszłość

Antracyt


Antracyt to szlachetna odmiana węgla kamiennego, najlepszy jakościowo węgiel, o dużej czystości chemicznej. Posiada szaroczarną barwę, z półmetalicznym, delikatnym połyskiem. Bryły antracytu są twardsze niż pozostałe rodzaje węgla, trudniej ulegają kruszeniu.

Antracyt charakteryzuje się przede wszystkim wysokim uwęgleniem, o zawartości pierwiastka węgla do 94%. Posiada niską zawartość części lotnych (2-5%). Stąd wynika jego szerokie zastosowanie w wielu procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, cukrowniczym jako nośnik carbonu, reduktor, nawęglacz, spieniacz żużla oraz materiał ścierny.

Antracyt znajduje zastosowanie również jako paliwo do ogrzewania budynków. Spośród dostępnych paliw stałych antracyt posiada jedną z najwyższych wartości opałowych, spala się zdecydowanie, z minimalnym dymieniem, prawie bez substancji smolistych i małą pozostałością popiołu. Wspólnie z odbiorcami dobieraliśmy, a następnie importowaliśmy różne typy antracytów celem przeprowadzania testów przydatności dla konkretnych zastosowań. Posiadamy zatem bardzo duże doświadczenie w branży antracytowej.

Antracyt to szlachetna odmiana węgla kamiennego, najlepszy jakościowo węgiel, o dużej czystości chemicznej. Posiada szaroczarną barwę, z półmetalicznym, delikatnym połyskiem. Bryły antracytu są twardsze niż pozostałe rodzaje węgla, trudniej ulegają kruszeniu.

Antracyt charakteryzuje się przede wszystkim wysokim uwęgleniem, o zawartości pierwiastka węgla do 94%. Posiada niską zawartość części lotnych (2-5%). Stąd wynika jego szerokie zastosowanie w wielu procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, cukrowniczym jako nośnik carbonu, reduktor, nawęglacz, spieniacz żużla oraz materiał ścierny.

Antracyt znajduje zastosowanie również jako paliwo do ogrzewania budynków. Spośród dostępnych paliw stałych antracyt posiada jedną z najwyższych wartości opałowych, spala się zdecydowanie, z minimalnym dymieniem, prawie bez substancji smolistych i małą pozostałością popiołu. Wspólnie z odbiorcami dobieraliśmy, a następnie importowaliśmy różne typy antracytów celem przeprowadzania testów przydatności dla konkretnych zastosowań. Posiadamy zatem bardzo duże doświadczenie w branży antracytowej.

Antracyt to szlachetna odmiana węgla kamiennego, najlepszy jakościowo węgiel, o dużej czystości chemicznej. Posiada szaroczarną barwę, z półmetalicznym, delikatnym połyskiem. Bryły antracytu są twardsze niż pozostałe rodzaje węgla, trudniej ulegają kruszeniu.

Antracyt charakteryzuje się przede wszystkim wysokim uwęgleniem, o zawartości pierwiastka węgla do 94%. Posiada niską zawartość części lotnych (2-5%). Stąd wynika jego szerokie zastosowanie w wielu procesach technologicznych w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, cukrowniczym jako nośnik carbonu, reduktor, nawęglacz, spieniacz żużla oraz materiał ścierny.

Antracyt znajduje zastosowanie również jako paliwo do ogrzewania budynków. Spośród dostępnych paliw stałych antracyt posiada jedną z najwyższych wartości opałowych, spala się zdecydowanie, z minimalnym dymieniem, prawie bez substancji smolistych i małą pozostałością popiołu. Wspólnie z odbiorcami dobieraliśmy, a następnie importowaliśmy różne typy antracytów celem przeprowadzania testów przydatności dla konkretnych zastosowań. Posiadamy zatem bardzo duże doświadczenie w branży antracytowej.

Date: December 17th at 8:03pm

PREVIOUS