POLSKIE TOWARZYSTWO WĘGLOWE

Rozwijamy naukę, wspieramy przemysł, kształtujemy przyszłość

Zasady finansowania udziału w CARBON 2023 dla młodych naukowców/naukowczyń


PTW zaprasza młodych naukowców/naukowczynie do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę konferencyjną zgłoszoną na światową konferencję Carbon 2023, która odbędzie się w Cancún (Meksyk) w dniach 16.07-21.07.202 (www.carbon2023.org/). Autorzy/Autorki prac powinni spełnić następujące warunki:

 • Członkostwo w PTW (uregulowane na bieżąco składki członkowskie);
 • Wiek do 35 lat;
 • Prezentacja zakwalifikowana jako ‘oral presentation'.

UWAGA: Termin zgłoszenia abstraktów został przedłużony do 17.02.2023

Sfinansowanie uczestnictwa w konferencji Carbon przysługuje tylko jeden raz.

Carbon_2023

Procedura:

 • Autor/Autorka zgłasza pod adresem https://www.carbon2023.org/Registration skrócony abstrakt swojego wystąpienia z wyborem ,,oral presentation’’. Termin zgłoszenia - 17.02.2023. Akceptacja skróconych abstraktów – 28.02.2023. Data wniesienia opłaty za udział w konferencji – 08.04.2023, termin wysłania rozszerzonych abstraktów – 8.05.2023.
 • Po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy Carbon 2023 skróconego streszczenia prezentacji jako ‘oral’ (28 lutego 2023 roku), autor składa wniosek do PTW pocztą elektroniczną na adres: gaudi@umk.pl w terminie do 3.03.2023 r.
 • Komisja Naukowa PTW rozpatruje zgłoszenia do 10.03.2023
 • PTW po pozytywnej ewaluacji pokrywa przelewem opłatę konferencyjną autora/autorki wybranej pracy.

Wzór wniosku do pobrania:
wniosek_carbon_2023.pdf
wniosek_carbon_2023.docx

Daty mogą ulec zmianie w przypadku mi.in. wydłużenia terminu zgłaszania skróconych abstraktów. Wszelkie informacje o zmianach zostaną przekazane Państwu niezwłocznie.

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Naukowa PTW według kryteriów:

 • oryginalność i waga podejmowanej problematyki(0-5);
 • poprawność sformułowania celu badań(0-5);
 • potencjalny wpływ na nauki o węglu bądź inżynierię materiałów węglowych (0-5);
 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe autora (0-5).

Zachęcamy autorów/autorki najlepszych prac do przedstawienia prezentacji przygotowanej na Carbon 2023 podczas Warsztatów Naukowych PTW „Nowe trendy w nauce o węglu”. Punkt ten nie wpływa na decyzję o finansowaniu opłaty konferencyjnej. Chodzi o możliwość sprawdzenia się prelegenta przed bardziej kameralnym audytorium i zebranie konstruktywnych uwag przed wystąpieniem na Carbon 2023.

W razie niemożności wyjazdu na Carbon 2023 istnieje możliwość pokrycia opłaty konferencyjnej innej konferencji - CESEP (https://cesep2023.hu/), która odbędzie się na Węgrzech.

Carbon_2023

Date: October 31st at 1:58am

PREVIOUS NEXT