POLISH CARBON SOCIETY

We develop science we support industry we shape the future

GRAPHITE 1


The principal types of natural graphite, each occurring in different types of ore deposits, are

Crystalline small flakes of graphite (or flake graphite) occurs as isolated, flat, plate-like particles with hexagonal edges if unbroken. When broken the edges can be irregular or angular; Amorphous gra...

Read more

Carbon Black


Carbon Black is the oldest man-made nanomaterial. Simple methods of producing soot, used to make ink, were already known in ancient China and Egypt. Soot was then obtained by burning oil or resin under suspended porcelain dishes. The importance of carbon black has been systematically growing since t...

Read more

GRAPHITE 1


The principal types of natural graphite, each occurring in different types of ore deposits, are

Crystalline small flakes of graphite (or flake graphite) occurs as isolated, flat, plate-like particles with hexagonal edges if unbroken. When broken the edges can be irregular or angular; Amorphous gra...

Read more

GRAPHITE 1


The principal types of natural graphite, each occurring in different types of ore deposits, are

Crystalline small flakes of graphite (or flake graphite) occurs as isolated, flat, plate-like particles with hexagonal edges if unbroken. When broken the edges can be irregular or angular; Amorphous gra...

Read more

Elektrochemia


Elektrochemia – dział chemii fizycznej, zajmujący się badaniem elektrycznych aspektów reakcji chemicznych, a także w mniejszym stopniu własnościami elektrycznymi związków chemicznych.

Przedmiotem jej badań są m.in. procesy chemiczne towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego przez elektrolit, kt...

Read more

Mikroskopia optyczna


podstawowym narzędziem badawczym m.o. jest mikroskop optyczny; w m.o. wykorzystuje się różne zakresy widma fal elektromagnetycznych: miękkie promieniowanie rentgenowskie o długości fali poniżej 50 nm, promieniowanie nadfioletowe, światło widzialne, promieniowanie bliskiej podczerwieni, aż do promien...

Read more

Spektroskopia ramanowska


podstawowym narzędziem badawczym m.o. jest mikroskop optyczny; w m.o. wykorzystuje się różne zakresy widma fal elektromagnetycznych: miękkie promieniowanie rentgenowskie o długości fali poniżej 50 nm, promieniowanie nadfioletowe, światło widzialne, promieniowanie bliskiej podczerwieni, aż do promien...

Read more

Transmisyjna mikroskopia elektronowa


podstawowym narzędziem badawczym m.o. jest mikroskop optyczny; w m.o. wykorzystuje się różne zakresy widma fal elektromagnetycznych: miękkie promieniowanie rentgenowskie o długości fali poniżej 50 nm, promieniowanie nadfioletowe, światło widzialne, promieniowanie bliskiej podczerwieni, aż do promien...

Read more

GRAPHITE 1x


The principal types of natural graphite, each occurring in different types of ore deposits, are

Crystalline small flakes of graphite (or flake graphite) occurs as isolated, flat, plate-like particles with hexagonal edges if unbroken. When broken the edges can be irregular or angular; Amorphous gra...

Read more