POLSKIE TOWARZYSTWO WĘGLOWE

Rozwijamy naukę, wspieramy przemysł, kształtujemy przyszłość

W dniu 12 maja 2024 roku zmarła Dr inż. Teresa Gumuła


Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 12 maja 2024 roku zmarła

Dr inż. Teresa Gumuła

wieloletni wykładowca i naukowiec na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
od kilku lat nauczyciel akademicki na Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),
przez wiele lat aktywny członek Polskiego Towarzystwa Węglowego,
sekretarz międzynarodowej konferencji Carbon 2012 w Krakowie,
oddana i życzliwa koleżanka, mama trzech córek, piękny człowiek.

TG

Date: May 19th at 11:51pm

PREVIOUS