POLSKIE TOWARZYSTWO WĘGLOWE

Rozwijamy naukę, wspieramy przemysł, kształtujemy przyszłość

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, Nauka i Przemysł’ 2022


XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, Nauka i Przemysł’ 2022 odbyła się w dniach 18-21 października 2022r. w Ustroniu. W konferencji uczestniczyło 70 osób. Celem organizatorów było stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem. W trakcie konferencji uczestnicy przedstawili aktualne wyniki swoich badań i dyskutowali o tendencjach dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania. Podczas siedmiu sesji przedstawiono 25 referatów dotyczących otrzymywania, badania i zastosowanie materiałów i kompozytów węglowych, polimerowych i ceramicznych. W czasie sesji posterowej zaprezentowano 19 plakatów. W dniu 20 października 2022 roku miało miejsce również Zebranie Zarządu PTW i Sekcji Rewizyjnej. W integracji naukowców szczególną rolę odegrało wspólne muzykowanie.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE 2022.pdf

U_1 Ustron_2 U_2 U_3 Ustron_3

Date: October 31st at 1:59am

PREVIOUS NEXT