W związku z utrzymującą się sytuacją pandemii wirusa COVID-19 termin konferencji oraz Walnego Zgromadzenia PTW został po raz kolejny przesunięty na wiosnę 2021. Konferencja odbędzie się w dniach 20-23 kwietnia 2021 r. Termin wysłania zgłaszania przesunięto do 15 marca. Nowy termin przesłania streszczenia oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 31 marca 2021.