W związku z utrzymującą się sytuacją pandemii wirusa COVID-19 termin konferencji oraz Walnego Zgromadzenia PTW został po raz kolejny przesunięty na jesień 2021. Konferencja odbędzie się w dniach 23-26 listopada 2021 r. Termin wysłania zgłaszania przesunięto do 15 października. Nowy termin przesłania streszczenia oraz uiszczenia opłaty konferencyjnej upływa 31 października 2021.