14.09.2020 w wieku 88 lat zmarł dr Mirosław Lebiedziejewski. Był jednym z współzałożycieli Polskiego Towarzystwa Węglowego, które ukonstytuowało się podczas IX Polskiej Konferencji Grafitowej w Zakopanem w 1988 roku. W latach 1988 – 2001 piastował funkcję wiceprezesa Towarzystwa. Był niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie węgla i grafitu, autorem wielu ważnych publikacji na temat technologii produkcji elektrod grafitowych i patentów z tej dziedziny. W latach 1968-91 był dyrektorem Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych, pomiędzy 1991-96 pełnił funkcję prezesa Zarządu „POLGRAPH” SA, w latach 1996-97 był prezesem Zarządu SGL CARBON SA.