PTW zaprasza młodych naukowców do wzięcia udziału w konkursie na sfinansowanie opłaty za uczestnictwo w światowej konferencji Carbon 2022, która odbędzie się w Londynie w dniach 03.07-08.07.2022 (https://carbon2022.org/). Autor powinnien spełnić następujące warunki:

 • Członkostwo w PTW (uregulowane na bieżąco składki członkowskie);
 • Wiek do 35 lat;
 • Prezentacja zakwalifikowana jako ‘oral presentation’.
 • Posiadanie dokumentu potwierdzającego szczepienie przeciw COVID.

Procedura:

 • Autor zgłasza pod adresem skrócony abstrakt swojego wystąpienia z wyborem ‘oral presetation’. Termin zgłoszenia – 15.01.2022. Akceptacja skróconych abstraktów – 15.02.2022, zaś termin wysłania rozszerzonych abstraktów – 15.03.2022. Opłata: 15.04.2022.
 • Po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy Carbon 2022 skróconego streszczenia prezentacji jako ‘oral’ (15 lutego 2022 roku), autor składa wniosek do PTW w terminie do 27.02.2022 r. Tutaj wzór do pobrania.
 • Komisja Naukowa PTW rozpatruje zgłoszenia do 04.03.2022 r.
 • PTW po pozytywnej ewaluacji pokrywa przelewem opłatę konferencyjną autorów wybranych prac.

Autorzy wysyłają zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: gaudi@umk.pl. Zgłoszenie zawiera:

 • Wniosek (wzór do pobrania);
 • Potwierdzenie akceptacji prezentacji jako ‘oral’;
 • Rozszerzony abstrakt wystąpienia, w którym uwzględniony jest PTW jako źródło finansowania.

Autor najlepszego złoszenia będzie wytypowany jako przedstawiciele PTW podczas konferencji, którym Towarzystwo w całości sfinansuje koszt opłaty konferencyjnyej. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Naukowa PTW według kryteriów:

 • oryginalność i waga podejmowanej problematyki(0-5);
 • poprawność sformułowania celu badań(0-5);
 • sposób interpretacji wyników badań i wnioskowanie(0-5);
 • potencjalny wpływ na nauki o węglu bądź inżynierię materiałów węglowych (0-5);
 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe autora (0-5).

Autor wytypowanego zgłoszenia będzie zobligowany do przedstawienia prezentacji przygotowanej na Carbon 2022 podczas Warsztatów Naukowych PTW „Nowe trendy w nauce o węglu”. Punkt ten nie wpływa na decyzję o finansowaniu opłaty konferencyjnej. Chodzi o możliwość sprawdzenia się prelegenta przed bardziej kameralnym audytorium i zebranie konstruktywnych uwag przed wystąpieniem na Carbon 2022.