PTW zaprasza młodych naukowców do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze prace konferencyjne zgłoszone na światową konferencję Carbon 2020, która odbędzie się w Kioto w dniach 28.06-03.07.2020. Autorzy prac powinni spełnić następujące warunki:

 • Członkostwo w PTW (uregulowane na bieżąco składki członkowskie);
 • Wiek do 35 lat;
 • Prezentacja zakwalifikowana jako ‘oral presentation’.

Procedura:

 • Autor zgłasza pod adresem skrócony abstrakt swojego wystąpienia z wyborem ‘oral presetation’. Przedłużony termin – 31.01.2020. Akceptacja skróconych abstraktów – 29.02.2020, zaś termin wysłania rozszerzonych abstraktów– 3.04.2020.
 • Po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy Carbon 2020 skróconego streszczenia prezentacji jako ‘oral’ (koniec lutego 2020 roku), autor składa wniosek do PTW w terminie do 10.03.2020 r. Tutaj wzór do pobrania.
 • Komisja Naukowa PTW rozpatruje zgłoszenia do 24.03.2020 r.
 • PTW po pozytywnej ewaluacji pokrywa przelewem opłatę konferencyjną autorów wybranych prac.

Autorzy wysyłają zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: gaudi@umk.pl. Zgłoszenie zawiera:

 • Wniosek (wzór do pobrania);
 • Potwierdzenie akceptacji prezentacji jako ‘oral’;
 • Rozszerzony abstrakt wystąpienia, w którym uwzględniony jest PTW jako źródło finansownia.

Autorzy dwóch najlepszych prac będą wytypowani jako przedstawiciele PTW podczas konferencji, którym Towarzystwo w całości sfinansuje koszt opłaty konferencyjnyej. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Naukowa PTW według kryteriów:

 • oryginalność i waga podejmowanej problematyki(0-5);
 • poprawność sformułowania celu badań(0-5);
 • sposób interpretacji wyników badań i wnioskowanie(0-5);
 • potencjalny wpływ na nauki o węglu bądź inżynierię materiałów węglowych (0-5);
 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe autora (0-5).

Zachęcamy autorów najlepszych prac do przedstawienia prezentacji przygotowanej na Carbon 2020 podczas XIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Materiały węglowe" w Ustroniu-Jaszowcu, 21-24.04.2020. Punkt ten nie wpływa na decyzję o finansowaniu opłaty konferencyjnej. Chodzi o możliwość sprawdzenia się prelegenta przed bardziej kameralnym audytorium i zebranie konstruktywnych uwag przed wystąpieniem na Carbon 2020.