ZARZĄD PTW

Elżbieta Frąckowiak
Politechnika Poznańska
Aneta Frączek-Szczypta
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Paweł Szroeder
Paweł Szroeder
Wiceprezes
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Jacek Ogórek
Jacek Ogórek
Skarbnik
SGL Carbon Polska
Mateusz Kempiński
Mateusz Kempiński
Sekretarz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Piotr Gauden
Piotr Gauden
Członek zarządu
UMK Toruń
Piotr Ćwik
Piotr Ćwik
Członek zarządu
SGL Carbon Polska
Leszek Czepirski
Leszek Czepirski
Członek zarządu
AGH Kraków
Szymon Łoś
Szymon Łoś
Członek zarządu
IFM PAN Poznań
Wojciech Kempiński
Wojciech Kempiński
Członek zarządu
IFM PAN Poznań
Grażyna Gryglewicz
Grażyna Gryglewicz
Członek zarządu
PW Wrocław
Grzegorz Rogowski
Grzegorz Rogowski
Członek zarządu
SGL Carbon Polska
Mirosława Pawlyta
Mirosława Pawlyta
Członek zarządu
PŚ Gliwice
Sandra Paszkiewicz
Sandra Paszkiewicz
Członek zarządu
ZUT Szczecin
Janusz Tomala
Janusz Tomala
Członek zarządu
SGL Carbon Polska
Janusz Szatkowski
Janusz Szatkowski
Członek zarządu
UMK Toruń
Marcin Rzemiński
Marcin Rzemiński
Członek zarządu
SGL Carbon Polska

KOMISJA REWIZYJNA PTW

Jaromir Patyk
Jaromir Patyk
Przewodniczący
UMK Toruń
Jakub Kawala
Jakub Kawala
Sekretarz
SGL Carbon Polska
Lidia Kurzeja
Lidia Kurzeja
Członek komisji
IMPiB Toruń
Zbigniew Robak
Zbigniew Robak
Członek komisji
IChPW
Andrzej Więckowski
Andrzej Więckowski
Członek komisji
UZ Zielona Góra