Władze Towarzystwa

Ośrodki badawcze

Działalność

Strona główna

Linki

X Toruńskie Sympozjum Węglowe oraz Walne Zebranie PTW, 06.10.2017, Toruń


Tradycja Toruńskich Sympozjów Węglowych skupiających fizyków, chemików, inżynierów materiałowych oraz technologów chemicznych zajmujących się materiałami opartymi na węglu pierwiastkowym sięga 1992 r.

Program naukowy tegorocznej, dziesiątej edycji, przewiduje wykład inauguracyjny oraz dwie sesje naukowe. Uczestnicy sympozjum to naukowcy reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce, w których prowadzi się badania nad technologiami węglowymi, oraz praktycy wdrażający nowe rozwiązania w przemyśle.

Organizatorem sympozjum jest Polskie Towarzystwo Węglowe pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Chemii UMK.

X Toruńskie Sympozjum Węglowe "Nowe trendy w badaniach i technologii materiałow węglowych" oraz Walne Zebranie Sprawozdawczo Polskiego Towarzystwa Węglowego odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Uniwersyteckiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, ul. Szosa Chełmińska 83 a.

Program Sympozjum

08:30 - 09:00

Rejestracja

09:00 - 09:15

Otwarcie konferencji

09:15 - 10:00

Wykład inauguracyjny

 

Kazimierz Fabisiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Diamenty - magia czy technologia? Abstrakt

10:00 - 11:00

Sesja 1; prowadzi dr hab. Sławomir Kulesza, UW-M Olsztyn

10:00 - 10:20

Marcel Zambrzycki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Wpływ nanoform węgla na właściwości kompozytów przewodzących jako potencjalnych elektrod w ogniwach paliwowych. Abstrakt

10:20 - 10:40

Roman Strzelczyk, Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Badania ferromagnetyzmu krawędziowego w grafenie i tlenku grafenu. Abstrakt

10:40 - 11:00

Ewa Miniach, Politechnika Wrocławska

Wpływ zredukowanego tlenku grafenu na charakterystykę elektrochemiczną kompozytów z tlenkiem manganu. Abstrakt

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

11:20 - 13:30

Sesja 2; prowadzi dr hab. inż. Aneta Frączek-Szczypta, AG-H Kraków

11:20 - 11:40

Barbara Liszka, Uniwersytet Śląski

Kompozyty wielościennych nanorurek węglowych dekorowanych niklem w reakcji konwersji tlenku węgla z parą wodną. Abstrakt

11:40 - 12:00

Zygmunt Miłosz, Centrum NanoBioMedyczne UAM w Poznaniu

Wzrost epitaksjalnego grafenu na monokrystalicznym podłożu Ni(111) oraz cienkiej warstwie niklu na Al2O3(0001): studium porównawcze. Abstrakt

12:00 - 12:20

Paula Ratajczak, Politechnika Poznańska

Wpływ porowatości oraz reaktywności elektrod węglowych na właściwości elektrochemiczne superkondensatorów w elektrolicie wodnym. Abstrakt

12:20 - 12:40

Lidia Mosińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Biosensory oparte na warstwach diamentowych. Abstrakt

12:40 - 13:00

Wojciech Zieliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dejonizacja wody za pomocą nanomateriałów węglowych. Abstrakt

13:00 - 13:20

Sandra Paszkiewicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nanokompozyty polimerowe na bazie reaktywnych blend z poużytkowej folii PET-G oraz poli(tetraoksymetylenu) z dodatkiem hybrydowego układu nanonapełniaczy Abstrakt  

13:20 - 13:30

Podsumowanie konferencji

13:30 - 15:30

Lunch

15:30 - 18:30

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze oraz zebranie nowo wybranego Zarządu PTW

19:30 - 22:00

Uroczysta kolacja w restauracji Jan Olbracht Browar Staromiejski, Toruń, ul. Szczytna 15.

Dokumenty do pobrania

Komitet naukowy konferecji

  • dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK w Toruniu, przewodniczący
  • dr hab. Paweł Szroeder, prof. UKW w Bydgoszczy,
  • dr Mateusz Kempiński, UAM w Poznaniu.

Komitet organizacyjny

  • dr hab. Piotr Gauden, prof. UMK w Toruniu,
  • dr hab. Paweł Szroeder, prof. UKW w Bydgoszczy,
  • mgr. Wojciech Zieliński, UMK w Toruniu,
  • inż. Martin Kopa, UMK w Toruniu.