SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Wszyscy członkowie PTW są zobowiązani do corocznego wpłacania składek członkowskich w wysokości 40 zł. Opłaty można uiszczać bezpośrednio z profilu członkowskiego w zakładce Płatności. Informacje o statusie i terminie płatności dostępne są po zalogowaniu do strefy członkowskiej. W razie pytań prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

DANE DO PRZELEWU

Preferowanym sposobem opłacania składek są płatności realizowane z poziomu konta członkowskiego. Wpłaty można dokonać także przez szybki przelew internetowy oraz tradycyjny przelew bankowy. W tytule przelewu prosimy podać swoje imię, nazwisko oraz rok, za który wpłacana jest składka.

Polskie Towarzystwo Węglowe

Węgierska 188, skr. poczt. 94

33-300 Nowy Sącz

Bank BGŻ S.A.

Nr konta: 26203000451110000000617430