Prof. François Béguin został uhonorowany nagrodą Europejskiego Towarzystwa Węglowego (ECA) podczas Światowej Konferencji Carbon 2018 w Madrycie. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest co trzy lata na podstawie rekomendacji Prezydium ECA za „naukowy wkład i zasługi dla społeczności naukowej zajmującej się węglem” jak również za „wspieranie innych w dążeniu do doskonałości naukowej lub wniesienie znaczącego wkładu w tworzenie silnego fundamentu społeczności naukowców zajmujących się węglem i technologiami, wspierającymi zrównoważony rozwój”. Prof. Béguin będąc w latach  2000 to 2006 prezesem francuskiej grupy węglowej silnie wspierał współpracę polskich i francuskich naukowców zajmujących się badaniami nad materiałami węglowymi. Wsparcie prof. Béguin  w okresie jego przewodniczenia grupie francuskiej pomogło Polskiemu Towarzystu Węglowemu uzyskać po wieloletnich staraniach prawo do organizacji światowej konferencji CARBON 2012 w Krakowie.

Do 2011 roku prof. Béguin kierował pracami badawczymi Grupy Technologii Energetycznych i Środowiska (Energy&Environment Group) na Uniwersytecie w Orleanie (Francja). Od 2011 jest profesorem na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Po przejściu do Poznania włączył się aktywnie w prace Polskiego Towarzystwa Węglowego.

Działalność naukowa prof. Béguin dotyczy chemicznych i elektrochemicznych zastosowań materiałów węglowych o kontrolowanej porowatości i funkcjonalności. Jest jednym z najwybitniejszych ekspertów na świecie w dziedzinie zastosowań nanomateriałów węglowych w konwersji i magazynowaniu energii oraz ochronie środowiska. Prof. Béguin jest autorem ponad 260 artykułów, współautorem licznych książek dotyczących magazynowania energii i materiałów węglowych. Jego prace cieszą się dużym uznaniem, liczba cytowań przekracza 12500. Jest pomysłodawcą i przewodniczącym Komitetu Doradczego konferencji CESEP  (Carbons for Energy Storage and Environment Protection), członkiem Międzynarodowego Komitetu Doradczego Światowej Konferencji CARBON, członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma Carbon. Do 2012 r. był dyrektorem kilku narodowych programów Francuskiej Agencji Badawczej (Magazynowanie Energii, Ogniwa wodorowe i Paliwowe, PROGELEC).