Władze Towarzystwa

Strona główna

Działalność

Konferencje

Linki

Ośrodki badawcze i przemysłowe biorące udział w pracach Towarzystwa


UMK Toruń


CLAiO Poznań


Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN


AGH Kraków


IFM PAN Poznań


Politechnika Poznańska


Uniwersytet Śląski Sosnowiec


UKW Bydgoszcz


Politechnika Wrocławska


Politechnika Łódzka


IChPW Zabrze


IFJ Kraków


Uniwersytet Zielonogórski


Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


UAM Poznań


Politechnika Śląska w Gliwicach


WAT Warszawa