Zaloguj się

O Polskim Towarzystwie Węglowym

O PTW

Jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe zrzeszamy ludzi, którzy wspólnie z nami prowadzą i promują badania nad węglem. Jesteśmy organizacją non-profit, działającą na rzecz interesu publicznego. Chcemy rozwijać polski przemysł materiałów węglowych poprzez realizowane różnego rodzaju projektów B+R i współpracę z przedsiębiorcami. Naszym celem jest także upowszechnianie wiedzy na temat rodzimych osiągnięć naukowych i technologicznych.

Od 30 lat organizujemy spotkania o charakterze naukowym; wykłady, sympozja czy dyskusje. Byliśmy organizatorami m.in. międzynarodowej konferencji „Carbon for Energy Storage and Environment Protection” oraz prestiżowej Światowej Konferencji Węglowej CARBON. Od 2000 roku jako pełnoprawny członek bierzemy udział w pracach badawczych Europejskiego Stowarzyszenia Węglowego (European Carbon Association – ECA).

Misja PTW

Wsparcie i pomoc finansowa w postaci dotacji przeznaczonych na prowadzenie badań czy udział w konferencjach naukowych.

Rozwój krajowego przemysłu materiałów węglowych i jego promocja na rynku światowym. Promowanie na rynku światowym polskiego przemysłu materiałów węglowych, w tym wyrobów z węgla i grafitu.

Szerzenie wiedzy na temat rodzimych osiągnięć naukowych i technologicznych w zakresie wyrobów węglowych.

Konferencje
130
+
Członkowie
200
+
Lata
30
+
Miasta
15
+

Działalność PTW

  • Wsparcie i pomoc finansowa w postaci dotacji przeznaczonych na prowadzenie badań czy udział w konferencjach naukowych,
  • organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym: konferencji, odczytów, dyskusji, wystaw czy wykładów,
  • udział w projektach B+R oraz badaniach, np. Europejskiego Stowarzyszenia Węglowego (ECA),
  • utrzymywanie kontaktu z pokrewnymi stowarzyszeniami oraz organizacjami w kraju i za granicą.

Współpraca

Uważamy, że współpraca ośrodków badawczych, instytucji i przedsiębiorstw jest niezbędna, jeśli chcemy sprostać stojącymi przed nami wyzwaniom. Dlatego szukamy partnerów, z którymi moglibyśmy dzielić się pomysłami i badaniami, aby wspólnie tworzyć innowacyjne rozwiązania w szeroko pojętym przemyśle materiałów węglowych. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się z nami – skorzystaj z formularza kontaktowego dostępnego w zakładce kontakt lub zadzwoń.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami

* pola wymagane