Władze Towarzystwa

Ośrodki badawcze

Działalność

Konferencje

Linki

Polskie Towarzystwo Węglowe
ul. Węgierska 188, skr. poczt. 94
33-300 Nowy Sącz


tel. +48 61 665-36-32 (Prezes), +48 61 829 50 78 (Sekretarz)
e-mail: matt@amu.edu.pl


KRS 0000069675
REGON 492730674
NIP 734-28-96-782
Konto bankowe: BGŻ S.A.-O/Racibórz 26203000451110000000617430

Kontakt z administratorem strony