HISTORIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA WĘGLOWEGO

Polskie Towarzystwo Grafitowe, funkcjonujące obecnie jako Polskie Towarzystwo Węglowe, powstało 27 września 1988 roku podczas IX Polskiej Konferencji Grafitowej w Zakopanem. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Aleksander Długosz, Mirosław Lebiedziejewski, Stefan Jasieńko, Jerzy Jastrzębski, Franciszek Rozpłoch, Kazimierz Skoczkowski. Pierwszym Prezesem Towarzystwa został prof. Aleksander Długosz.

POWSTANIE

Towarzystwo zostało oficjalnie zarejestrowane 22 lutego 1989 roku w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Od tamtego czasu PTG prężnie się rozwijało, przygotowując cykliczne konferencje poświęcone tematyce grafitu i węgla. Niestety, z powodu przemian ustrojowych i ekonomicznych dokonujących się w Polsce na przełomie lat 80. i 90., nastąpiła przerwa w organizacji sympozjów.

REJESTRACJA

Aktywność Towarzystwa została wznowiona w 1997 roku, kiedy to podczas walnego zebrania wyborczego w Bachotku wybrano nowego prezesa PTG, prof. Franciszka Rozpłocha. Od tamtego czasu Towarzystwo organizowało różnego rodzaju konferencje, które cieszyły się sporym zainteresowaniem, nie tylko w kraju, ale także za granicą, jak np. odbywająca się co dwa lata „Torunian Carbon Symposium”. Ważnym wydarzeniem w tamtym czasie było wprowadzenie PTG do europejskiego stowarzyszenia European Carbon Association (ECA) kiedy to 12 lipca 2000 roku Towarzystwo stało się, obok Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy i Portugalii, jego pełnoprawnym członkiem.

WZNOWIENIE

We wrześniu 2005 roku w trakcie walnego zgromadzenia wybrano nowy skład Zarządu Towarzystwa. Prezesem PTG został prof. Stanisław Błażewicz. Początek tej kadencji był czasem wielu zmian. Członkowie PTG zgodnie stwierdzili, że nazwa Towarzystwa nie oddaje w pełni jego charakteru. Ponieważ „grafit” jest pojęciem węższym niż „węgiel”, zaproponowano zmianę nazwy z Polskiego Towarzystwa Grafitowego na Polskie Towarzystwo Węglowe. Z kolei statut sformułowany u schyłku lat 80. był przestarzały zarówno pod kątem treści, jak i konstrukcji. Po niemal rocznych staraniach 24 listopada 2006 roku decyzją Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście zatwierdzono nowy statut oraz nazwę Towarzystwa.

NAZWA