Władze Towarzystwa

Ośrodki badawcze

Strona główna

Konferencje

Działalność

Historia Towarzystwa

We wrześniu 1988 powstał Komitet Założycielski Towarzystwa, w skład którego weszli Aleksander Długosz (AGH Kraków), Stefan Jasieńko (Politechnika Wrocławska), Jerzy Jastrzębski (ICHPW Zabrze), Mirosław Lebiedziejewski (SZEW Nowy Sącz), Kazimierz Skoczkowski (ZEW Racibórz) i Franciszek Rozpłoch (UMK Toruń). Korzystając z okazji odbywającej się IX Polskiej Konferencji Grafitowej w Zakopanem zorganizowano 27 września 1988 zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Grafitowego. Zebranie zostało poprzedzone informacją rozesłana przez grupę inicjatywna do uczestników Konferencji. Przy udziale 65 osób z krajowych ośrodków naukowych oraz z dwóch ówczesnych zakładów elektrodowych w Nowym Sączu i Raciborzu zadecydowano o powstaniu Towarzystwa i wybrano pierwszego Prezesa prof. Aleksandra Długosza. Towarzystwo zostało zarejestrowane 22 lutego 1989 w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu, które to miasto stało się jednocześnie siedzibą Towarzystwa. Działało ono na postawie własnego statutu, stając się jednocześnie kontynuatorem i organizatorem cyklicznych konferencji krajowych poświęconych tematyce węgla i grafitu, które wcześniej organizowane były naprzemiennie przez Sądeckie i Raciborskie zakłady elektrodowe. W latach przemian ustrojowych i ekonomicznych w kraju nastąpiła przerwa w organizowaniu cieszących się duża popularnością konferencji grafitowych.

Ich reaktywacji podjął się prof. F.Rozpłoch, który w roku 1997, na walnym zebraniu wyborczym PTG w Bachotku k/Torunia został wybrany Prezesem Towarzystwa na kolejne kadencje. W tym czasie organizowane były cykliczne (co dwa lata) konferencje znane pod nazwą "Torunian Carbon Symposium". Mimo, że konferencje miały charakter krajowy, uczestnikami byli także naukowcy z różnych państw, głównie europejskich. Znaczącym wydarzeniem za kadencji F.Rozpłocha było wprowadzenie PTG do stowarzyszenia europejskiego. Miało to miejsce 12 sierpnia 2000 roku, kiedy PTG zostało pełnoprawnym członkiem European Carbon Association (ECA). Warto tutaj przypomnieć, że członkami tego stowarzyszenia, oprócz Polski, są Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Hiszpania.

Od momentu uzyskania członkostwa przez nasze Towarzystwo zmieniły się zasady przyznawania prawa do organizacji cyklicznych węglowych konferencji europejskich. Prawo do organizacji uzyskuje Stowarzyszenie, będące członkiem ECA, wyrażające chęć organizacji takiej konferencji na zasadzie konkursu (prezentacja), którego rozstrzygnięcie zapada w trakcie zebrania członków ECA drogą głosowania. Każde Stowarzyszenie dysponuje jednym głosem, przy czym w trakcie samego głosowania nie biorą udziału bezpośredni zainteresowani organizacją. Spotkania, decydujące o wyborze kandydatury, odbywają się zwykle na kilka lat przez organizacją kolejnej konferencji.

Naszemu Towarzystwu od lat patronuje SGL CARBON Polska, który wspiera finansowo cykliczne konferencje, wspomaga spotkania organizacyjne zarządu i spotkania towarzyskie wszystkich członków. Bez tego patronatu nasze możliwości funkcjonowania byłyby znacznie ograniczone.

W czasie kolejnej, siódmej konferencji toruńskiej we wrześniu 2005 odbyło się kolejne walne zgromadzenie naszego Towarzystwa, w trakcie którego odbyły się wybory nowego Prezesa i wybory do władz poszczególnych organów Towarzystwa. Dotychczasowy Prezes, Franciszek Rozpłoch, po wielu latach "ojcowania" w trudnym czasie przemian ustrojowych, mimo nalegań wielu członków, zrezygnował z dalszego przewodniczenia naszemu Towarzystwu. W wyniku przeprowadzonych wyborów zostałem wybrany prezesem na kolejną kadencję.

Przed naszym Towarzystwem stanęły nowe wyzwania; dotychczasowy statut, który powstał jeszcze w czasach PRL, wymagał poważnych zmian, zarówno co do treści jak i samej konstrukcji. Nazwa naszego Towarzystwa nie oddawała w pełni charakteru naukowego, co do zakresu i tematyki zainteresowania, które, m.in. towarzyszyło organizowanym cyklicznym konferencjom naukowym. Wątpliwości co do poprawności nazwy naszego Towarzystwa podnoszone były zarówno przez członków ECA jak i przez naszych członków. Każdy, kto styka się zawodowo z tematyką dotyczącą materiałów węglowych wie, że pojęcie 'węgiel' jest pojęciem nadrzędnym wobec nazwy 'grafit'. Stąd zmiana statutu i zamiana nazwy naszego Towarzystwa z "Polskie Towarzystwo Grafitowe" na "Polskie Towarzystwo Węglowe" stały się zatem pierwszoplanowymi zadaniami naszego Towarzystwa. Po prawie rocznych zmaganiach prawniczo - językowych, ostatecznie decyzją Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia z dnia 24.11.2006 został zatwierdzony nowy statut naszego Towarzystwa wraz z wpisaniem do rejestru zmiany nazwy Towarzystwa na "Polskie Towarzystwo Węglowe".

Dzisiaj nasze Towarzystwo liczy 108 członków z 23 ośrodków. W tej liczbie jest wielu młodych nowych członków. Liczymy, że m.in., zmiana nazwy przyczyni się do wzrostu zainteresowania działaniami naszego Towarzystwa także wśród innych ośrodków naukowych i licznych zespołów badawczych w kraju, zajmujących się problematyką materiałów węglowych w pełnym znaczeniu tego słowa. W dniach 2-6 września 2007 roku, Towarzystwo zorganizowało międzynarodową konferencję pt. Carbon for Energy Storage and Environment Protection, która odbyła się w Krakowie. Konferencja ta i jej tematyka pokazała rangę i znacznie węgla we współczesnym świecie zagrożonym konsekwencjami wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. W konferencji uczestniczyło wielu wybitnych ludzi nauki i przemysłu z całego świata, m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Japonii, Australii i Chin. Dla naszego Towarzystwa organizacja takiej konferencji była wydarzeniem znaczącym i doświadczeniem.

W 2012 roku nasze Towarzystwo zorganizowało najbardziej prestiżową światową konferencję CARBON, która odbyła się w Krakowie.

Stanisław Błażewicz