18/10/2022

do:

21/10/2022

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe I Kompozyty Polimerowe, Nauka I Przemysł’ 2022

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, Nauka i Przemysł jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Węglowe pod patronatem Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN, Sekcja Materiałów Niemetalowych oraz Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania. Celem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem. W programie konferencji przewiduje się wygłoszenie: referatów (do 30min), komunikatów (15min), prezentację posterów i prezentację firm. Preferowany wymiar plakatów: 1000 x 650 mm. Postery będą oceniane przez Komisję Konkursową i najlepsze z nich otrzymają dyplomy i nagrody. Prezentowane prace można opublikować w indeksowanych czasopismach polskich: Przetwórstwo Tworzyw, Przemysł Chemiczny, Farby i Lakiery oraz w Materiałach Kompozytowych. Wybór czasopisma i opłata za stoisko reklamowe do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym.

 

Ważniejsze daty

  • 16-09-2022 – termin nadsyłania zgłoszeń;
  • 26-09-2022 – opłata konferencyjna i skrót prezentacji.

Opłata konferencyjna

  • 1650 zł + 23% VAT,
  • 1450 zł + 23% VAT – członkowie Polskiego Towarzystwa Węglowego,
  • 1300 zł + 23% VAT – studenci, doktoranci.

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, noclegi, wyżywienie, imprezy towarzyszące, koszty organizacyjne. Dopłata do pokoju 1 osobowego 150zł+VAT. Opłatę należy przekazać na konto: 57 2530 0008 2022 1050 9430 0001 (Meritum, Głogowska 104/3, 60-263 Poznań).

Do pobrania: