02/04/2019

do:

05/04/2019

XII Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe I Kompozyty Polimerowe, Nauka I Przemysł’ 2019

XII Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, Nauka i Przemysł jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Węglowe, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu oraz Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie (Katedra Biomateriałów i Kompozytów),  Sekcję Węglową i Sekcję Przetwórstwa Tworzyw przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania. Celem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem. W programie konferencji przewiduje się wygłoszenie: referatów (do 30min), komunikatów (15min), prezentację posterów i prezentację firm. Preferowany wymiar plakatów: 1000 x 650 mm. Postery będą oceniane przez Komisję Konkursową i najlepsze z nich otrzymają dyplomy i nagrody. Prezentowane prace można opublikować w indeksowanych czasopismach polskich: Przetwórstwo Tworzyw, Przemysł Chemiczny, Farby i Lakiery oraz w Materiałach Kompozytowych. Wybór czasopisma i opłata za stoisko reklamowe do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym.

Komitet Naukowy

 • Prof. dr hab. Elżbieta FRĄCKOWIAK, Prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego, Politechnika Poznańska, v-ce Prezes PAN (przewodnicząca);
 • Prof. dr hab. inż. Anna BOCZKOWSKA, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (v-ce przewodnicząca);
 • Dr inż. Krzysztof BORTEL, IMPIB, Gliwice (v-ce przewodniczący);
 • Dr hab. inż. Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, AGH, Kraków (v-ce przewodnicząca);
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław BŁAŻEWICZ, AGH, Kraków;
 • Mgr inż. Grzegorz ROGOWSKI, Prezes Zarządu SGL Graphite Solutions Polska, Nowy Sącz;
 • Mgr inż. Andrzej HOTLOŚ, Prezes Cobex Polska Sp. z o.o., Racibór , Polska;
 • Prof. dr hab. inż. Grażyna GRYGLEWICZ, Politechnika Wrocławska;
 • Prof. dr hab. Stanisław BINIAK, UMK, Toruń;
 • Prof. dr hab. Wojciech KEMPIŃSKI, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań;
 • Dr inż. Lidia KURZEJA, PTW, IMPIB, SITPChem-Gliwice;
 • Dr Marlena MAŚLANKA, IMPIB, Toruń;
 • Prof .dr hab. inż. Jerzy MYALSKI, Politechnika Śląska, Katowice;
 • Prof. dr hab. Robert, PIETRZAK, UAM w Poznaniu;
 • dr Andrzej SWINAREW, Uniwersytet Śląski, Katowice;
 • Dr hab. Leszek STOBIŃSKI, Politechnika Warszawska (Laboratorium Grafenowe);
 • Dr hab. Paweł SZROEDER, UKW w Bydgoszczy;

Komitet Organizacyjny

 • dr inż. Lidia Kurzeja, Przewodnicząca;
 • dr Mateusz Kempiński;
 • mgr inż. Iza Gajlewicz;
 • mgr inż. Grażyna Król.

Ważniejsze daty

 • 15-02-2019 – temin nadsyłania zgłoszeń;
 • 28-02-2019 – opłata konferencyjna i skrót wystąpienia.

Opłata konferencyjna

 • 1450 zł + 23% VAT,
 • 1300 zł + 23% VAT – członkowie PTW,
 • 1150 zł + 23% VAT – doktoranci.

Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, noclegi, wyżywienie, imprezy towarzyszące, koszty organizacyjne. Dopłata do pokoju 1-osobowego 100zł+VAT. Opłatę należy przekazać na konto: 88 2530 0008 2022 1051 1114 0001 (Meritum, ul. Głogowska 104/3, 60-263 Poznań).

Do pobrania

Folder

Karta zgłoszenia uczestnictwa