Zaloguj się

XII Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, Nauka i Przemysł’ 2019

XII Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, Nauka i Przemysł’ 2019
XII Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, Nauka i Przemysł'2019 odbędzie się w dniach 2-5.04.2019 w Ustroniu-Jaszowcu.
  • TerminApr 02, 2019 at : to Apr 05, 2019 at :
  • LokalizacjaUstroń Jaszowiec
Price:from 0 zł
dni
godzin
minut
sekund

XII Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, Nauka i Przemysł jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Węglowe, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu oraz Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie (Katedra Biomateriałów i Kompozytów),  Sekcję Węglową i Sekcję Przetwórstwa Tworzyw przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Celem konferencji jest prezentacja aktualnych wyników badań i tendencji dalszego rozwoju w zakresie otrzymywania, badania i zastosowania materiałów węglowych i kompozytów polimerowych oraz surowców do ich wytwarzania. Celem organizatorów jest stworzenie forum do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwiększenie integracji pomiędzy środowiskiem naukowym i przemysłem. W programie konferencji przewiduje się wygłoszenie: referatów (do 30min), komunikatów (15min), prezentację posterów i prezentację firm. Preferowany wymiar plakatów: 1000 x 650 mm. Postery będą oceniane przez Komisję Konkursową i najlepsze z nich otrzymają dyplomy i nagrody. Prezentowane prace można opublikować w indeksowanych czasopismach polskich: Przetwórstwo Tworzyw, Przemysł Chemiczny, Farby i Lakiery oraz w Materiałach Kompozytowych. Wybór czasopisma i opłata za stoisko reklamowe do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym.

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Elżbieta FRĄCKOWIAK, Prezes Polskiego Towarzystwa Węglowego, Politechnika Poznańska, v-ce Prezes PAN (przewodnicząca);
Prof. dr hab. inż. Anna BOCZKOWSKA, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (v-ce przewodnicząca);
Dr inż. Krzysztof BORTEL, IMPIB, Gliwice (v-ce przewodniczący);
Dr hab. inż. Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, AGH, Kraków (v-ce przewodnicząca);
Prof. dr hab. inż. Stanisław BŁAŻEWICZ, AGH, Kraków;
Mgr inż. Grzegorz ROGOWSKI, Prezes Zarządu SGL Graphite Solutions Polska, Nowy Sącz;
Mgr inż. Andrzej HOTLOŚ, Prezes Cobex Polska Sp. z o.o., Racibór , Polska;
Prof. dr hab. inż. Grażyna GRYGLEWICZ, Politechnika Wrocławska;
Prof. dr hab. Stanisław BINIAK, UMK, Toruń;
Prof. dr hab. Wojciech KEMPIŃSKI, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań;
Dr inż. Lidia KURZEJA, PTW, IMPIB, SITPChem-Gliwice;
Dr Marlena MAŚLANKA, IMPIB, Toruń;
Prof .dr hab. inż. Jerzy MYALSKI, Politechnika Śląska, Katowice;
Prof. dr hab. Robert, PIETRZAK, UAM w Poznaniu;
dr Andrzej SWINAREW, Uniwersytet Śląski, Katowice;
Dr hab. Leszek STOBIŃSKI, Politechnika Warszawska (Laboratorium Grafenowe);
Dr hab. Paweł SZROEDER, UKW w Bydgoszczy;

Komitet Organizacyjny

dr inż. Lidia Kurzeja, Przewodnicząca;
dr Mateusz Kempiński;
mgr inż. Iza Gajlewicz;
mgr inż. Grażyna Król;

Terminy

15-02-2019 – temin nadsyłania zgłoszeń;
28-02-2019 – opłata konferencyjna i skrót wystąpienia.

Opłata konferencyjna

1450 zł + 23% VAT,
1300 zł + 23% VAT – członkowie PTW,
1150 zł + 23% VAT – doktoranci.
Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, noclegi, wyżywienie, imprezy towarzyszące, koszty organizacyjne. Dopłata do pokoju 1-osobowego 100zł+VAT. Opłatę należy przekazać na konto: 93 1940 1076 3054 3872 0002 0000 (Meritum, ul. Głogowska 104/3, 60-263 Poznań).

Do pobrania

Lastest Causes