24/06/2022

do:

24/06/2022

III Warsztaty Naukowe PTW „Nowe trendy w nauce o węglu”

III Warsztaty Naukowe PTW „Nowe trendy w nauce o węglu” odbędą się 24 czerwca 2022 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława  Staszica w Krakowie, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, w Katedrze Biomateriałów i Kompozytów. Organizowane przez Polskie Towarzystwo Węglowe warsztaty odbywają się po raz trzeci. Do tej pory odbyły się dwa spotkania z tej serii jedno w 2018 roku na Politechnice Wrocławskiej i w 2019 roku na Politechnice Poznańskiej, w jednych z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, w których prowadzi się badania naukowe nad węglem. Warsztaty adresowane są do młodych naukowców i doktorantów. Udział w warsztatach jest okazją do poszerzania wiedzy
o najnowszych trendach w badaniach nad węglem. Formuła warsztatów ma zachęcać młodych uczestników do udziału w pogłębionych dyskusjach nad przedstawianymi zagadnieniami. Podczas warsztatów planowanych jest 10 referatów młodych naukowców na zaproszenie, z wydłużonym czasem na dyskusje po wstąpieniu 10 minut (całkowity czas wystąpienia jednego uczestnika to 25min). Jednocześnie starając się być otwartym na potrzeby młodych w tym rok proponujemy również krótkie 4 minutowe wystąpienia (rapid-fire presentation) dla siedmiu chętnych młodych naukowców. Podczas warsztatów planowane jest również zwiedzanie laboratoriów wydziałowych.

Plik do pobrania: folder

Plik do pobrania: program