27/09/2019

do:

27/09/2019

II Warsztaty Naukowe PTW „Nowe trendy w nauce o węglu”

II Warsztaty Naukowe PTW „Nowe trendy w nauce o węglu” odbędą się 27 września 2019 roku na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Organizowane przez Polskie Towarzystwo Węglowe warsztaty odbywają się co roku w najważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce, w których prowadzi się badania naukowe nad węglem. Adresowane są do młodych naukowców i doktorantów, którzy wygłaszają referaty na zaproszenie. Udział w warsztatach jest okazją do poszerzania wiedzy o najnowszych trendach w badaniach nad węglem. Formuła warsztatów ma zachęcać młodych uczestników do udziału w pogłębionych dyskusjach nad przedstawianymi zagadnieniami. Służy temu wydłużony czas na dyskusje po referatach – 10-15 minut. Opiekę merytoryczną nad II Warsztatami PTW sprawuje prof. Elżbieta Frąckowiak, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

  • Miejsce: Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, ul. Berdychowo 4, 60-965, Poznań
  • Rozpoczęcie: 27.09.2019, godz. 9:00