Zaloguj się

I Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Węglowego

I Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Węglowego
I Warsztaty Naukowe PTW „Nowe trendy w nauce o węglu”odbędą się 21 września 2018 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Warsztaty stanowią nową inicjatywę Polskiego Towarzystwa Węglowego.
  • TerminSep 21, 2018 at : to Sep 21, 2018 at :
  • LokalizacjaPolitechnika Wrocławska, Wrocław
Price:from 0 zł

I Warsztaty Naukowe Polskiego Towarzystwa Węglowego „Nowe trendy w nauce o węglu”odbędą się 21 września 2018 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Warsztaty stanowią nową inicjatywę Polskiego Towarzystwa Węglowego. Organizowane będą co roku w najważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce, w których prowadzi się badania naukowe nad węglem. Adresowane są do młodych naukowców i doktorantów, którzy wygłoszą referaty na zaproszenie. Warsztaty mają być okazją do poszerzania wiedzy o najnowszych trendach w badaniach nad węglem. Formuła warsztatów ma zachęcać młodych uczestników do udziału w pogłębionych dyskusjach nad przedstawianymi zagadnieniami. Służy temu wydłużony czas na dyskusje po referatach – 10-15 minut.

 

Miejsce: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Sala B6, bud. F4, ul. Gdańska 7/9, Wrocław

Rozpoczęcie: 21.09.2018, godz. 9:00

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz, Politechnika Wrocławska

V-ce przewodniczący – dr hab. Paweł Szroeder, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sekretarz – mgr inż. Adam Moyseowicz, Politechnika Wrocławska

Program Warsztatów

9.00-9.10             Przywitanie

9.10-9.40             Marcel Zambrzycki, Aneta Frączek-Szczypta, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. Nanowłókna węglowe modyfikowane acetyloacetonianami metali przejściowych

9.40-10.10           Piotr Kamedulski, Anna Ilnicka, Jerzy P. Łukaszewicz, Małgorzata Skorupska, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Interdyscyplinarne  Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń. Trójwymiarowa funkcjonalizacja grafenu – dotychczasowe osiągnięcia

10.10-10.40        Jakub Niechciał, Jarosław Poliński, Wojciech Kempiński, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań. Wybrane metody pozyskiwania He3 z mieszaniny He4\ He3 z wykorzystaniem materiałów węglowych

10.40-11.00        Przerwa kawowa

11.00-11.30        Krzysztof Matus, Mirosława Pawlyta, Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Politechnika Śląska, Gliwice. Wykorzystanie mikroskopii elektronowej w badaniach materiałów węglowych

11.30-12.00        Wojciech Franków, Kazimierz Paprocki, Kazimierz Fabisiak, Instytut Fizyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. Termoluminescencja i katodoluminescencja w cienkich warstwach diamentowych

12.00-12.30        Ewa Miniach, Grażyna Gryglewicz, Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych, Politechnika Wrocławska, Wrocław. Wpływ warunków syntezy solwotermalnej na morfologię i charakterystykę elektrochemiczną kompozytów MnO2 ze zredukowanym tlenkiem grafenu

12.30-13.30        Lunch

13.30-14.00        Justyna Piwek, Anetta Płatek, Krzysztof Fic, Elżbieta Frąckowiak, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Politechnika Poznańska, Poznań. Post-mortem activated carbon characterization as the insight into ageing of electrochemical capacitors

14.00-14.30        Jakub Menzel, Krzysztof Fic, Elżbieta Frąckowiak, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Politechnika Poznańska, Poznań. New insights on hydrogen electrosorption in carbon electrodes by operando Raman spectroscopy

14.30-15.00        Adam Moyseowicz, Grażyna Gryglewicz, Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych, Politechnika Wrocławska, Wrocław. Kompozyt polipirolu i zredukowanego tlenku grafenu jak materiał elektrodowy kondensatora hybrydowego z elektrolitem redoks

15.00-15.10        Zakończenie

 

Lastest Causes