XII Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe I Kompozyty Polimerowe, Nauka I Przemysł’ 2019

Ustroń Jaszowiec

XII Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, Nauka i Przemysł jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Węglowe, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu oraz Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie (Katedra Biomateriałów i Kompozytów),  Sekcję Węglową i Sekcję Przetwórstwa Tworzyw przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników […]