W związku z obecną sytuacją około-pandemiczną w kraju, grono członków Komitetu Organizacyjnego i Naukowego XIII Konferencji Naukowo-Technicznej zdecydowało o przesunięciu konferencji na 20-23 kwietnia 2021.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 marca 2021.

Płatności i abstrakty prosimy przesyłać do 31 marca 2021.

Walne Zebranie PTW odbędzie się ostatniego dnia konferencji – 23 kwietnia 2021.