XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe I Kompozyty Polimerowe, Nauka I Przemysł’ 2022

Ustroń - Jaszowiec

XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe, Nauka i Przemysł jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Polskie Towarzystwo Węglowe, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu oraz Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie (Katedra Biomateriałów i Kompozytów),  Sekcję Węglową i Sekcję Przetwórstwa Tworzyw przy ZG […]