II Warsztaty Naukowe PTW „Nowe trendy w nauce o węglu”

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

II Warsztaty Naukowe PTW „Nowe trendy w nauce o węglu” odbędą się 27 września 2019 roku na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Organizowane przez Polskie Towarzystwo Węglowe warsztaty odbywają się co roku w najważniejszych ośrodkach akademickich w Polsce, w których prowadzi się badania naukowe nad węglem. Adresowane są do młodych naukowców i doktorantów, którzy wygłaszają […]