Władze Towarzystwa

Ośrodki badawcze

Strona główna

Konferencje

Działalność

Zasady finansowania udziału w CARBON 2018 dla młodych naukowców

PTW zaprasza młodych naukowców do wzięcia udziału w konkursie na najepsze prace konferencyjne zgłoszone na światową konferencję Carbon 2018, która odbędzie się w Madrycie w dniach 1-6.07.2018. Autorzy prac powinni spełnić następujące warunki:

 • Członkostwo w PTW (uregulowane na bieżąco składki członkowskie);
 • Wiek do 35 lat;
 • Prezentacja zakwalifikowana jako ‘oral presentation’.

Procedura:

 • Autor zgłasza pod adresem http://carbon2018.org/abstracts/ skrócony abstrakt swojego wystąpienia z wyborem ‘oral presetation’. Termin – 31.12. 2017.
 • Po zakwalifikowaniu przez Komitet Naukowy Carbon 2018 skróconego streszczenia prezentacji jako ‘oral’ (28.02.2018), autor składa wniosek do PTW w terminie do 18.03.2018 r. Tutaj wzór do pobrania.
 • Komisja Naukowa PTW rozpatruje zgłoszenia do 31.03.2018 r.
 • PTW po pozytywnej ewaluacji pokrywa przelewem opłatę konferencyjną autorów wybranych prac.

Autorzy wysyłają zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: gaudi@umk.pl. Zgłoszenie zawiera:

 • Wniosek (wzór do pobrania);
 • Potwierdzenie akceptacji prezentacji jako ‘oral’;
 • Rozszerzony abstrakt wystąpienia, w którym uwzględniony jest PTW jako źródło finansownia.

Autorzy dwóch najlepszych prac będą wytypowani jako przedstawiciele PTW podczas konferencji, którym Towarzystwo w całości sfinansuje koszt opłaty konferencyjnyej. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Naukowa PTW według kryteriów:

 • Prezentacja dostarcza pogłębionej wiedzy na temat omawianego zagadnienia w obrębie badań podstawowych bądź wpływa na rozwój określonej aplikacji (0-5);
 • Oryginalność (0-5);
 • Wnioski podparte przez dane eksperymentalne/obliczeniowe (0-5)
 • Jasność prezentacji (0-5)
 • Potencjalny wpływ na nauki o węglu bądź inżynierię materiałów węglowych (0-5)
 • Dotychczasowe osiągnięcia naukowe autora (0-5)

Zachęcamy autorów najlepszych prac do przedstawienia prezentacji przygotowanej na Carbon 2018 podczas XI Konferencji Naukowo-Technicznej "Materiały węglowe" w Ustroniu-Jaszowcu, 17-20.04.2018. Punkt ten nie wpływa na decyzję o finansowaniu opłaty konferencyjnej. Chodzi o możliwość sprawdzenia się prelegenta przed bardziej kameralnym audytorium i zebranie konstruktywnych uwag przed wystąpieniem na Carbon 2018.